YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım süreçlerinde doğru adım için Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili bilgi edinin..

MARGEM ekibi yatırım süreçlerinizde de sizlerle..

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen,  yerli üretimin ve yatırımcının desteklenmesini amaçlayan bir belgedir.

Neden Yatırım Teşvik Belgesi almalıyım?

Öz sermayenizle daha ileri bir tarihte yapmayı planladığınız bir yatırımı, beklemeden gerçekleştirebilir ve pazarda yerinizi vakit kaybetmeden alabilirsiniz.

KDV, vergi, SGK ve faiz gibi destek unsurları sayesinde, işletme sermayesine yönelik harcamalara ayırdığınız bütçenizi hammadde ve diğer giderlere harcayabilirsiniz.

Sizinle aynı ürünü üreten yada aynı hizmeti sunan ve yatırım teşvik belgesiyle kaynak tasarrufu yapan firmalarla rekabet şansı elde edersiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi süreçleri nasıldır?

1.Aşama yetkilendirme aşamasıdır. Yatırımcı adına başvuru yapacak kişi adına yetkilendirme yapılmaktadır.

2.Aşama başvuru aşamasıdır. Yatırımcı adına yetkilendirilen kişi, E-TUYS üzerinden başvuru yaparak bakanlık onayına sunar.

3.Aşama değerlendirme ve onay aşamasıdır. Bakanlık, yatırımın niteliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Bakanlık değerlendirme süreci yetkilendirilen kişi tarafından takip edilir ve talep edilen bilgi ve belgeler E-TUYS üzerinden bakanlığa iletilerek belge onayı alınır.

4.Aşama yetki devri ile başlayan uygulama aşamasıdır. Yatırımcı başvuru için verdiği yetkiyi geri alır ve destek unsurlarından faydalanma aşamasında ilgili bilgi ve belgeleri E-TUYS sistemi üzerinden bakanlığa iletir. Yatırımcı bu sürecin yetkilendirme yaptığı kişi tarafından yürütülmesini isterse yetki devri belge kapamadan sonra yatırımcıya yapılır.

5.Aşama belge kapatma aşamasıdır. Tamamlama vizesi de denilen bu süreçte yatırım sürecinde yapılan harcamaların belgeye işlendiğinden emin olunur ve yatırımın tamamlandığını ispatlayan bilgi ve belgelerle belge kapaması yapılarak kapamadan sonra başlayacak destek unsurları kullanmaya başlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi alırken nelere dikkat edilmelidir?

Yatırımın niteliğinin doğru belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü yatırım niteliği destek unsurları ve oranlarını doğrudan etkileyen bir konudur.

Bakanlık talep edilen konu ve verilen beyanlar üzerinden işlem yapmaktadır. Örneğin yanlış yapılan bir başvuru, fazladan alacağınız 5 yıllık SGK desteğinden mahrum kalmanız anlamına gelebilir. Ve ya normalde doğru başvuru yapıldığında hakkınız olan ancak yanlış başvurunun onaylanması sonucunda belge kapama aşamasında fazladan faydalandığınız tespit edilen desteklerin yasal faiziyle tahsil edilmesine kadar gidecek mağduriyetler yaşayabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi hangi destekleri sağlar?

Destek unsurları ve destek tutarı üretilen ürün, sunulan hizmet ve yatırımın yapılacağı bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Yatırım finansmanı sağlayabilirsiniz. Faiz desteği çerçevesinde çok uygun oranlarla yatırım kredisi kullanarak öz sermayenizi eritmeden yatırım maliyetlerini yatırımın kendisine yükleyebilirsiniz. Üstelik 2 yıllık yatırım dönemi sonrasında anapara ödemesine başlarsınız.

Yatırım Teşvik Belgesiyle devlete ait olan alanların uzun dönem kiralaması, irtifak hakkı veya tahsisini sağlayabilirsiniz. Organize sanayi bölgelerinden teşvik belgesi olmayan firmalara nazaran çok düşük tutarlarda yer satın alabilirsiniz.

Yatırım süreci boyunca temin edeceğiniz makine teçhizatların KDV sini ödemezsiniz.

Yurtdışından ithalatı kısıtlanmış olan ürünler hariç olmak üzere yurtdışından temin ettiğiniz makine ve teçhizatların gümrük vergisini ödemezsiniz.

Yatırım yapılan bölge ve sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte 12 yıla kadar SGK desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Bölge ve sektöre göre belirlenen oranlarda gelir vergisi ve kurumlar vergisinden indirim alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Hibe midir?

Yatırım Teşvik Belgesinde sunulan destek unsurları geri ödemesizdir. Yani KDV, SGK, Vergi ve faiz olarak aldığınız desteklerin geri ödemesini yapmazsınız. Ancak Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapmanız için geri ödemesiz bir nakit para sağlamaz.

Birçok bölge ve sektör için ayrıntılı destek tutarı hesaplaması yapıldığında, sağlanan desteğin sabit yatırım tutarının çok daha üzerinde bir tutar olduğu tespit edilmektedir.

Margem nasıl destek olabilir?

Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri MARGEM Patent bünyesinde bulunan Devlet Destekleri Departmanı tarafından yapılmaktadır. İlgili departmandaki uzmanlarımız yatırımınıza yönelik verdiğiniz bilgiler ışığında (henüz bizimle çalışmaya karar vermemiş olsanız bile) destek tutarları ve oranlarını raporlamakta ve size sunmaktadır.

Bizimle çalışmaya karar verdiğiniz aşamada evraklarınız ve yatırımınıza yönelik ayrıntılı bilgiler ile ön fizibilite oluşturarak ilgili başvurular yapılır ve sonuçlandırılır.

 

 

Genel

Kimler Alabilir

Gerekli Evraklar

Patenti alınmış ve AR-GE süreci bitmiş ürünler için bir sonraki adım seri üretim olacaktır. Veya hizmet verdiğiniz alanda fark yaratmak için oluşturduğunuz yeni markanızı, modernize edilmiş bir ortamla bütünleştirmek isteyeceksiniz.

Üretim ve ya hizmet sürecinde ihtiyaç duyulacak yatırım alanının tesisi ile makine ve ekipmanların temini konusunda devlet tarafından verilen desteklerin en kapsamlısı yatırım teşvik belgesi tarafından sağlanmaktadır.

Sadece yeni yatırımlar için değil, marka değerinizin artışı için üretimde yapacağınız modernizasyon, kapasite artışı ve ürün çeşitlendirme yatırımlarınız için de yatırım teşvik belgesi alabilirsiniz.

Yatırım teşvik belgesi ile yapılan yatırım, neredeyse yatırım tutarı kadar tasarruf edilmesini sağlar. Tasarruf edilen tutar ürün geliştirme ve AR-GE harcamaları, işletme sermayesi veya hammadde alımında kullanılabilir.

Vergi ve SGK borcu olmayan,

Desteklenmeyen sektörler içerisinde yer almayan,

  • Gerçek kişiler,
  • Adi ortaklıklar,
  • Sermaye şirketleri,
  • Birlikler,
  • Kooperatifler,
  • İş ortaklıkları,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
  • Dernekler ve vakıflar,
  • Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmektedir.

 

Talep edilen evraklar sektörel olarak değişiklik göstermektedir.

tesvik@margempatent.com.tr adresinden talep edebileceğiniz Teklif Talep Formunu doldurup bize ilettiğinizde uzmanlarımız alacağınız desteklerle ilgili bir rapor hazırlayacak ve gerekli evraklar liste olarak tarafınıza iletilecektir.

Uzman Görüşleri İçin Hemen Yazın.

E-mail adresleriniz kesinlikle yayımlanmayacaktır*