TANINMIŞ MARKA TESCİLİ

TANINMIŞ MARKA PROSEDÜRLERİ

MARGEM EKİBİ İLE TANINMIŞ MARKA TESCİL SÜREÇLERİNİZ TAKİP VE KORUMA HİZMETLERİ İLE SİZLERLE.

Margemce Marka Nedir?

Marka bir ticari beklentinin, raftaki adıdır. Hizmetin kalitesinin,boyanın kalıcılığının,masanın sağlamlığının teminatıdır.Bu sebeple değil midir ki,emsallerinin 10 katı gibi bir ödeme yaparak timsahlı bir tshirt alırız ya da yine aynı sebepten bir sandwich için neredeyse bir kazan yemek parası öderiz nice buluşma noktalarında…bu bedeller marka sayesindedir, tüketici iyi tshirt giydiğinden iyi sandwich yediğinden emindir markaya olan güveni ile…

Markanızın Hedef Kitlesi Kimler?

1.soruda yani markanızın hedef kitlesinin bilinmesi bir markanın oluşturulmasında en önemli unsurdur. Marka özdilde mi olacak yoksa yabancı bir kelime mi olacak, bir kısaltmadan mı oluşacak yoksa bir anlam mı taşıyacak işte tüm bu soruların tamamı hedef kitle ile cevaplanabilecek suallerdir. Bir kolonya markası için yabancı bir dilden marka tercihi ne kadar yanlış ise teknolojik bir ürün için de, Özdilde bir marka o kadar yanlış olacaktır.

Marka Tescil Süreçleri Nasıldır?

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

Doğru Marka Sınıfları Nasıl Belirlenir?

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

Doğru Marka Sınıfları Nasıl Belirlenir?

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

Doğru Marka Sınıfları Nasıl Belirlenir?

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

Doğru Marka Sınıfları Nasıl Belirlenir?

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

Neden Marka Tescili Yapılmalıdır?

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

Neden Marka Tescili Yapılmalıdır?

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

Gerekli Evraklar

Kimler Alabilir

Online İşlemler

Sınai mülkiyet haklarından biri olan marka, temel olarak bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama rolünü üstlenmektedir. Ekonomik değeri ifade eden marka, tüketici nezdinde ayırt edilebilme, köken ve kalite belirtme işlevlerine sahiptir. Bu işlevleri, yoğun kullanımları ve çabaları sayesinde daha da pekiştiren ve kendisi ile özdeşleştiren markalar “TANINMIŞ MARKA” statüsü kazanmakta ve diğer markalara göre daha geniş bir koruma elde etmektedirler. Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile korunan tanınmış markalar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’muzda açık bir tanıma sahip değildir. Ancak, ülkemizde tanınmış marka kavramı uluslararası teamüller ve içtihat yoluyla gelişmiş ve yerleşmiştir.

 

Yargıtay, tanınmış markayı bir kişiye veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine sahip, dost ve düşman ayrımı yapılmaksızın coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım” olarak tanımlamaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6. Maddesinde de yer bulan “tanınmış markalar”, ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde diğer markalara göre üstlenmiş olduğu yüksek ayırt edicilik, kalite, garanti ve güveni işaret eden rolü sayesinde daha geniş bir korumadan faydalanmakta ve tanınmış markalar “garanti ve kalitenin” bir sembolü haline gelmektedir.

Söz konusu tanınmışlık statüsünün kazanılmasının yollarından biri, Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde Tanınmış Marka başvurusu yapılarak, markanın Kurum’un siciline tanınmış marka olarak işlenmiş olmasıdır. Bir markanın tanınmış olduğunun Kurum nezdinde kabul edilmiş olması ve tescillenmesi, o markanın Türkiye’de herkes tarafından tanınan, bilinen bir marka olduğunun resmî bir makamca da kabulü anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, tanınmış marka tescili, bir markanın tanınmış olup olmadığının belirlenmesindeki tek yöntem olmamakla birlikte markanın Kurum nezdinde tanınmışlığının kabul edildiğini göstermekte ve Kurum dışında gerçekleşen uyuşmazlık veya taleplerde/değerlendirmelerde ise tanınmışlık konusunda karine oluşturmaktadır. Markanın tanınmış marka olarak tescili, Kurum nezdinde markanın tanınmışlığının devreye gireceği durumlarda Kurum’daki uzmanların kullanabileceği takdir yetkisini kısıtlayabilmekte ve tanınmış marka sahibi için yüksek bir güvence oluşturmaktadır.

Uzman Görüşleri İçin Hemen Yazın.

E-mail adresleriniz kesinlikle yayımlanmayacaktır*