Bayar Cad. Sıtmapınar Sk. Zitaş Apt. No:17-3 Kadıköy/İSTANBUL
+90 216 318 0808
+90 216 318 0804

SİNAİ HAKLAR

Sinai Haklar Hakkında Bütün Bilgiler!

YURTİÇİ VE YURTDIŞI SİNAİ HAKLAR

MARKA BAŞVURUSU

Firmalar markalarını hangi ülkelerde tescil ettirmek istiyorlarsa o ülkelere başvurarak tescil talebinde bulunmalıdır. Bu başvuru doğrudan ilgilendiğimiz ülkenin resmi kurumuna yada ülke uluslararası anlaşma imzalamış ise uluslararası kurumlar kullanılarak yapılır.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI SİNAİ HAKLAR

PATENT BAŞVURUSU

Yurt dışında patent başvurusunda bulunmak isteyen buluş sahipleri veya başvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde, o ülkenin sistemine uygun bir şekilde ve o ülkenin dilinde hazırlanmış ayrı ayrı başvurularda bulunmak zorundadırlar. Ancak, Türkiye’nin katılmayı kararlaştırdığı Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) ile birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen başvuru sahipleri, tek bir başvuru ile PCT’ye üye ülkelerin tamamında patent başvurusu yapabilmektedirler.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI SİNAİ HAKLAR

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU

Yurt dışında faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen buluş sahipleri veya başvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde, o ülkenin sistemine uygun bir şekilde ve o ülkenin dilinde hazırlanmış ayrı ayrı başvurularda bulunmak zorundadırlar. Ancak, Türkiye’nin katılmayı kararlaştırdığı Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) ile birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen başvuru sahipleri, tek bir başvuru ile PCT’ye üye ülkelerin tamamında patent başvurusu yapabilmektedirler.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI SİNAİ HAKLAR

ENDÜSTRİYEL TASARIN BAŞVURUSU

Yurtdışında tasarım tescili, bireysel başvurular şeklinde her ülkenin kendi mevzuatına uygun biçimde yapılabilmektedir. Türkiye’de yapılan bir endüstriyel tasarım başvurusunun yurtdışında da korunması istendiği takdirde, Türkiye’de yapılan başvurunun rüçhan haklarını kullanarak yasal rüçhan süresi olan 6 ay içerisinde istenilen ülkelerde endüstriyel tasarım tescil başvurusu yapılmalıdır.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI SİNAİ HAKLAR

DANIŞMANLIK

Sadece patent başvurusu ve tescil ile markanız tam anlamıyla koruma altına alınmaz, işte o koruma devresinin en dış halkasını da Margem Patent Ofisi oluşturarak markanızın sağlıklı bir şekilde yasal haklara dayalı büyümesinde basamak görevi görmektedir. İtiraz İşlemleri, Tespit Davaları, Mal Toplatma ve Tecavüz Davaları, Hukuki ve Cezai Davalar ve Hükümsüzlük Davaları gibi çeşitli hizmetleri size sunuyoruz.