Bayar Cad. Sıtmapınar Sk. Zitaş Apt. No:17-3 Kadıköy/İSTANBUL
+90 216 318 0808
+90 216 318 0804

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Tasarım Hakkında Bütün Bilgiler!

ENDÜSTRİYEL TASARIM

ARAŞTIRMA

Marka müracaatı yapmadan önce mutlaka Margem Araştırma departmanından detaylı rapor alınmalıdır. Güncel yazılımımız sayesinde yapılan araştırmalarda marka müracaatından önce önümüze çıkabilecek tüm tescilli markaları görerek boşa kürek çekmeyeceğimiz daha da önemlisi zaman kaybetmeyeceğimiz doğru stratejiler üretiyoruz.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

BAŞVURU

Yapılan araştırmalar ve müvekkilimiz ile yaptığımız istişareler sonucu müracaat için marka ve sahip bilgileri son kez teyit edilir ve aynı gün içerisinde operasyon departmanı marka müracaatımızı Türk Patent Kurumu na dosyalar. Müracaat işlemi ile yasal korumamız da o dakika itibari ile başlamaktadır.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

YENİLEME

Marka Tescilinde yasal koruma 10 yıldır. 10 yılını doldurmadan 6 ay önce Türk Marka Patent kurumu marka yenilemesini aktif hale getirir. 10 yılı geçen süre zarfında ise Kurumun 6 ay daha gecikmeli harçlar ile yenileme işlemini kabul eder. 10 yıl 6 ay içerisinde işlem yapılmayan ve  2 yıl içerisinde mücbir sebebi ispatlayamayan tüm markalar iptal olur ve 3. kişiler tarafından kendi adlarına tescil edilebilir hale gelir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

SİCİL İŞLEMLERİ

Marka Nevi ve Unvan değişiklikleri , marka devir , miras intikal , marka lisans , marka feragat işlemleri hızlı şekilde enstütüye bildirilmesi gereken konulardır. Marka uzmanlarımız her ay düzenli olarak kontrollerini yaparak tespit ettikleri değişiklikleri sizlere bildirmektedir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

RAKİP ANALİZİ

Marka tescili muhakkak çok önemlidir. Daha da önemlisi ise markamızın her ay çıkan benzer markalardan siz değerli marka sahiplarine düzenli raporlama yapar. Tüketici tarafından karıştırılma ihtimali olan markalara Marka Avukatlarımızca hazırlanan dilekçeler ile itiraz işlemlerini yapmaktayız. Benzer markaya yapılmayan müracaatlar tescil kararı verildikten sonra tek yapabileceğimiz Marka iptal davası açmaktır.